Navigacija
Viber X logo

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Specifični jezici - Srpski jezik

Izbori u zvanjaFilološki fakultet

NASTAVNO-NAUČNOM VIJEĆU FILOLOŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BANJOJ LUCI

Odlukom br. 13/10 od 22.12.2010. godine, a u skladu s članom 71. i 91.  Zakona o visokom obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 73/10)  Nastavno – naučno vijeće Filološkog fakulteta u Banjoj Luci na svojoj 15. sjednici od 9.12.2010. godine imenovalo nas je u Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja  za izbor  u akademsko zvanje saradnika za užu naučnu oblast Specifični jezici – (Srpski jezik) na nastavnim predmetima: Dijalektologija srpskog jezika 1 i 2, Fonologija i akcentologija srpskog književnog jezika i Fonetika srpskog književnog jezika. Zahvaljujući na ukazanom joj povjerenju,  Komisija podnosi Vijeću sljedeći
 

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Specifični jezici - Srpski jezik Dragomir Kozomara.doc