Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Fizikalna medicina i rehabilitacija

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Komisija za pisanje izvještaja za izbor saradnika za užu naučnu oblast Fizikalna medicina i rehabilitacija u sastavu:
1. Dr Slavica Jandrić, redovni profesor za užu naučnu oblast Fizikalna medicina i
    rehabilitacija, Medicinski fakultet Banja Luka,
2. Dr Gordana Stefanovski, vanredni profesor za užu naučnu oblast Fizikalna medicina i rehabilitacija, Medicinski fakultet Banja Luka,
3. Dr Branislav Bobić, redovni profesor za užu naučnu oblast Fizikalna medicina i
    rehabilitacija, Medicinski fakultet Novi Sad,
podnosi:

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Fizikalna medicina i rehabilitacija Teodora Talić.pdf