Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Hirurgija

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Naučno-nastavno vijeće Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci, na sjednici održanoj 10.02.2011. godine, donijelo je odluku  br.0602-120/2011 kojom  je formirana Komisija u sastavu:


1. Prof. dr  Predrag Grubor, vanredni profesor (uža naučna oblast hirurgija) Medicinski fakultet Banjaluka, predsjednik


2. Prof. dr  Zdravko Marić, vanredni profesor (uža naučna oblast hirurgija), Medicinski fakultet Banjaluka


3. Prof. dr  Veljko Marić, redovni profesor (uža naučna oblast hirurgija), Medicinski fakultet Foča


za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika za užu naučnu oblast Hirurgija

           Na raspisani konkurs u dnevnom listu  "Glas Srpske" od 09. 02. 2011.  za izbor nastavnika za užu naučnu oblast hirurgija prijavila su se tri kandidata i to:

  1. Doc. dr Božo Krivokuća, uža  naučna  naučna oblast hirurgija,

  2. Doc. dr Jovan Ćulum, uža  naučna  naučna oblast hirurgija,

  3. Doc dr Milan Simatović, uža  naučna  naučna oblast hirurgija.

Nakon uvida u sve elemente  sadržane u konkursnom materijalu navedenih kandidata, Komisija Naučno-nastavnom vijeću Medicinskog fakulteta i Senatu Univerziteta podnosi  sljedeći

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Hirurgija Božo Krivokuća, Jovan Ćulum i Milan Simatović.pdf