Navigacija
Viber

Akademska konferencija o međunarodnim odnosima sa javnošću, Barselona, Španija

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Akademska konferencija o međunarodnim odnosima sa javnošću, Barselona, Španija

Akademska konferencija o međunarodnim odnosima sa javnošću održaće se od 28. do 29.06.2011. godine u Barseloni, Španija.

Kraj prve dekade 21. vijeka obilježile su značajne promjene u smjeni vlasti, teoriji i praksi odnosa sa javnošću. Pored nastavka globalne ekspanzije povezivanja, ekološke degradacije i društvenih medija, skorija dešavanja – kao što je globalna ekonomska kriza i promjena stava javnosti prema poslovanju – stvaraju različite operativne uslove.

Akademski, podizanje glasa u časopisima, udžbenicima i istraživanjima u paraleli je sa opadanjem moći vladajuće paradigme odnosa sa javnošću s kraja 20. vijeka.

Ovi novi glasovi se razlikuju od percepcija sadašnjosti, prošlosti i budućnosti ne samo u neslaganju o tome šta su odnosi sa javnošću sada, već i šta su odnosi sa javnošću bili i šta mogu biti. Istražujući odnose sa javnošću i identitet konstrukcije u ova, očigledno, konkurentna i nesigurna vremena, Konferencija će se osvrnuti na pozadinu konkurencije u poslovanju do konkurentnosti između naroda i gradova, između praktikanata u različitim profesijama i različitim akademskim disciplinama. 

Za više informacija posjetite: http://www.uoc.edu/symposia/meetingcom2011/index_eng.html