Navigacija
Viber

Dan mobilnosti istraživača u Bosni i Hercegovini

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

 

EURAXESS BOSNA I HERCEGOVINA

 DAN MOBILNOSTI ISTRAŽIVAČA U BOSNI I HERCEGOVINI

 Arhitektonsko-građevinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

 

Petak 27.5.2011. 

9.00 – 10.00                Registracija učesnika

 

10.00 – 10.30              Pozdravne riječi:

                                    Stanko Stanić – rektor, Univerzitet u Banjoj Luci


                                    Damir Mašić  – ministar, Federalno ministarstvo obrazovanja i  nauke

                                    Jasmin Komić – ministar, Ministarstvo nauke i tehnologije RS

                                    Sredoje Nović – ministar, Ministarstvo civilnih poslova BiH

 

10.30 - 11.00               „EURAXESS Initiative“ Kitty Ferhinger, European Commission

                                    „EURAXESS in BIH“ Marina Radun, EURAXESS Centar BiH (BHO)

 

11.00 – 11.30              Zvanično otvaranje EURAXESS BiH portala – Ministar Sredoje Nović

 

11.30 – 12.00              Koktel

 

12.00 – 13.00     „EURAXESS Jobs – portal za akademiju i industriju“, Miroslav Trajanović, EURAXESS Srbija

                            „Charter and Code – kako i zašto“ Neven Duić, EURAXESS Hrvatska

                            „Marie Curie Programme kao mehanizam finansiranja mobilnosti istraživača“

                              Dalibor Drljača, BiH NCP mobilnost istraživača i regionalne programe

 

13.00 – 15.00              Pauza za ručak

 

15.00 – 17.00  Okrugli sto (Moderator – Prof.dr Radoslav Grujić):

„Problemi mobilnosti istraživača u regiji zapadnog Balkana“


Subota 28.05.2011. 

 

10.00 – 11.30  EURAXESS centri iz drugih zemalja

EURAXESS Srbija

EURAXESS Hrvatska

EURAXESS Makedonija 

EURAXESS Crna Gora

 

11.30                           Ručak                

 

 

 

 

Prvi „Dan mobilnosti istraživača u BiH“ održan je u petak, 27.05.2011. godine na Univerzitetu u Banjoj Luci. Događaj je organizovan u okviru BAMONET projekta (BiH Researchers' Mobility Network), kroz koji se u Bosni i Hercegovini razvija mreža centara mobilnosti istraživača sa ciljem uključivanja BiH u EURAXESS inicijativu. Skupu su, pored predstavnika akademske zajednice, prisustvovali predstavnici državnih i entitetskih ministarstava nauke, predstavnici EURAXESS centara iz zemalja regiona (Srbija, Hrvatska, Makedonija i Crna Gora), te predstavnici Evropske komisije.

Ovom prilikom zvanično je otvoren i promovisan  EURAXESS centar u BiH koga, za sada, čine EURAXESS uslužni centri u na Univerzitetu u Banjoj Luci i Univerzitetu u Sarajevu. Svečano je pokrenut BiH EURAXES portal (www.euraxess.ba) za pružanje on-line usluga i obezbjeđenje informacija široj akademskoj zajednici i istraživačima. Kao dio velike evropske inicijative u koju je uključeno 37 zemalja, BiH EURAXESS portal predstavlja jedinstven i besplatan web servis koji omogućava pristup informacijama i uslugama namijenjenim prvenstveno istraživačima u Evropi ali i van nje, odnosno svim zainteresovanim za boravak u nekom od univerziteta u BiH ili naučnoistraživačkim institucijama, ali i da ponudi informacije domaćim istraživačima koji žele da započnu ili nastave svoju naučnu i istraživačku karijeru u Evropi.

BiH EURAXESS portal svečano je pokrenuo ministar civilnih poslova BiH, gospodin Sredoje Nović, a uključivanje BiH u EURAXESS inicijativu su pozdravili i podržali rektor Univerziteta u Banjoj Luci, prof. dr Stanko Stanić, predstavnica Evropske komisije, gospođa Kitty Fehringer, federalni ministar obrazovanja i nauke, gospodin Damir Mašić, kao i predstavnik Univerziteta u Sarajevu, prorektor za naučnoistraživački rad, prof. dr Hazim Bašić. 

Učesnici su imali priliku čuti iskustva o razvoju  EURAXESS mreža u zemljama regiona, dok se na okruglom stolu na temu „Problemi mobilnosti istraživača“ razgovaralo o problemima vezanim za mobilnost istraživača u zemljama Zapadnog Balkana, kao i razmjeni iskustava EURAXESS centara iz zemalja regiona.

Više informacija o EURAXESS inicijativi: www.euraxess.ba