Navigacija
Viber

Druga međunarodna interdisciplinarna konferencija ''Jedan svijet-mnoge kulture

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Druga međunarodna interdisciplinarna konferencija ''Jedan svijet-mnoge kulture.
Dijalog kultura, civilizacija, religija u vrijeme globalizacije'', Bidgošća, Poljska

Kujavi i Pomorze Univerzitet u Bidgošću, Poljska i Džozef Racinger (Benedikt XVI) Vatikan Fondacija organizuju Drugu međunarodnu interdisciplinarnu konferenciju ''Jedan svijet-mnoge kulture. Dijalog kultura, civilizacija, religija u vrijeme globalizacije'', koja će se održati 27. i 28.10.2011. godine u Bidgošću, Poljska.

Konferencija je namijenjena svim zainteresovanim teoretičarima kulture, teolozima, politikolozima, pravnicima, sociolozima, istoričarima, nastavnicima, ekonomistima, ekspertima za medije i predstavnicima drugih disciplina.

Konferencija će biti prilika za predstavnike različitih zemalja, kultura i religija da razmijene mišljenja i predstave rezultate istraživanja o važnim savremenim problemima, kao što su interkulturalni dijalog, integracija i multikulturalna saradnja. 

Članci i govori predstavljeni tokom konferencije, nakon što je budu pregledani i dobiju pozitivnu ocjenu, će biti objavljeni od strane Vatikana i/ili univerzitetske izdavačke kuće.

Za više informacija posjetite: www.oneworld-manycultures.kpsw.edu.pl

II Intenacional Interdisciplinary Conference 2011.pdf
Formular en 2011.rtf