Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Ginekologija, opstetricija i reproduktivna medicina

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci na sjednici Nastavno naučnog vijeća Medicinskog fakulteta održanog 10.02.2011. godine imenovalo je Komisiju za pisanje izvještaja za izbor saradnika za užu naučnu oblast Ginekologija, opstetricija i reproduktivna medicina u sastavu:
Dr Rade Vilendečić, vanredni profesor, uža naučna oblast Ginekologija, opstetricija i reproduktivna medicina, Medicinski fakultet Banja Luka
Dr Spasoje Petković, redovni profesor, uža naučna oblast Ginekologija, opstetricija i reproduktivna medicina, Medicinski fakultet Beograd, Klinički centar Srbije, Institut za ginekologiju i akušerstvo, Medicinski fakultet Beograd
Dr Nenad Lučić, docent, uža naučna oblast Ginekologija, opstetricija i reproduktivna medicina, Medicinski fakultet Beograd

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Ginekologija, opstetricija i reproduktivna medicina Predrag Rosić.pdf