Navigacija
Viber

Konkurs za sufinansiranje boravaka i putovanja u okviru saradnje istraživača između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije za 2012. i 2013. godinu

KonkursiUniverzitet u Banjoj Luci

K O N K U R S

za sufinansiranje boravaka i putovanja u okviru saradnje istraživača koji rade na realizaciji zajedničkih naučnoistraživačkih projekata u okviru naučne i tehnološke saradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije za 2012. i 2013. Godinu
Predmet konkursa
Predmet konkursa je sufinansiranje (do 14 dana) međusobnih posjeta (troškovi putovanja i boravka) istraživača iz BiH i  istraživača iz Republike Slovenije, koji će izvoditi zajedničke istraživačke projekte (u daljnjem tekstu: bilateralne projekte) u 2012. i 2013. godini.
Slovenačka strana će za BiH mlade istraživače za dodatno odobrene duže posjete u Republici Sloveniji (od 1 do 3 mjeseca) pored boravka sufinansirati i putne troškove.
Prijave projekata na konkurs podnose se na obrascima koji se mogu preuzeti sa veb stranice Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine www.mcp.gov.ba (link Konkursi), odnosno na internet stranicama entitetskih ministarstava naukewww.fmon.gov.ba i www.vladars.net .