Navigacija
Viber

Međunarodna konferencija o matematici, nauci i tehnologiji, Južna Afrika

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Međunarodna konferencija o matematici, nauci i tehnologiji, Južna Afrika

Međunarodna konferencija o matematici, nauci i tehnologiji (ISTE), održaće se od 17. do 20.10.2011. godine, Limpopo, Južna Afrika.

Rok za predaju abstrakta je 30. jun 2011. godine.

Za više informacija posjetite:
http://www.unisa.ac.za/Default.asp?Cmd=ViewContent&ContentID=25691