Navigacija
Viber

Izvještaja za izbor saradnika za užu naučnu oblast Pedijatrija

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci na sjednici Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta održanog 10.06.2011.godine  imenovalo je Komisiju za pisanje izvještaja za izbor saradnika za užu naučnu oblast Pedijatrija u sastavu:
Dr  Jelica Predojević-Samardžić, vanredni profesor uža naučna oblast  Pedijatrija, Medicinski fakultet Banja Luka,
Dr  Snežena Petrović-Tepić, docent, uža naučna oblast Pedijatrija, Medicinski fakultet Banja Luka,

Dr  Nedeljko Radlović, redovni profesor, uža naučna oblast Pedijatrija, Medicinski fakultet Beograd

Izvještaja za izbor saradnika za užu naučnu oblast Pedijatrija