Navigacija
Viber

13. međunarodni kongres Društva za etnofarmakologiju

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

13. međunarodni kongres Društva za etnofarmakologiju održaće se u periodu od 2. do 6. septembra 2012. godine u Gracu, Austrija

Društvo za etnofarmakologiju je interdisciplinarna grupa naučnika - antropolozi, farmaceuti, farmakolozi, etnobotaničari, fitohemičari i drugi, čije je polje interesovanje proučavanje lokalne i globalne upotrebe tradicionalnog liječenja.

Znanje o tradicionalnom liječenju se vijekovima prenosilo, svuda u svijetu, da bi se razvilo u globalnu herbalnu medicinu. Ovaj Kongres ima u fokusu interkulturalne aspekte herbalnog liječenja i njegov značaj u modernom društvu. 

Za više informacija posjetite: www.ise13.uni-graz.at

ISE 13 Flyer