Navigacija
Viber

Ispitivanje kvaliteta kulture u visokoškolskim ustanovama (Higher Education Institutions – EQC)

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Poziv za učešće na finalnoj radionici (Edinburg, Velika Britanija, 15. - 17. februar, 2012. godine)

Od oktobra 2009. godine EUA je koordinisala projekat podržan od strane Evropske komisije „Ispitivanje kvaliteta kulture u evropskim visokoškolskim ustanovama“, u saradnji sa njemačkom Rektorskom konferencijom (HRK) i škotskom Agencijom za osiguranje kvaliteta (QAA Scotland). Više informacija o projektu i elektronske kopije dvije publikacije koje su proistekle iz ovog prjekta možete naći na project website.

Radionica će se održati u Edinburgu, Velika Britanija, od 15. do 17. februara 2012. godine. Smještaj i troškovi boravka biće pokriveni preko projetka. Međutim, od učesnika se očekuje da sami snose troškove prevoza. Učešće je otvoreno za sve univerzitete članice EUA iz onih zemalja koje mogu uzeti učešće u Programu cejloživotnog učenja.

Svi zainteresovani pojedinci mogu se prijaviti i ispuniti onlajn aplikaciju
online application form here.
Rok za prijavu je 5. decembar 2011. godine.

Za sva dodatna pitanja obratiti se na:eqc@eua.be.

EQC_Call_for_participation_final