Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Infektologija

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Nastavno-naučno vijeće Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci je na sjednici održanoj 07.04.2011. godine, odlukom broj:0602-324/2011  imenovalo je Komisiju za pisanje izvještaja za izbor nastavnika za užu naučnu oblast INFEKTOLOGIJA, u sastavu:
1. Dr Vitomir Burek, redovni profesor, uža naučna oblast Infektologija, Klinika za infektivne bolesti  "Fran Mihaljević" Zagreb, Medicinski fakultet Zagreb, predsjednik
2. Dr Snežana Brkić, vanredni profesor, uža naučna oblast Infektologija, Klinika za infektivne bolesti, Medicinski fakultet Novi Sad, član
3. Dr Vesna Turkulov, vanredni profesor, uža naučna oblast Infektologija, Klinika za infektivne bolesti, Medicinski fakultet Novi Sad

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Infektologija Zdravka Kezić