Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Interna medicina

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Nastavno-naučno veće Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, na 6. sednici održanoj 07.10.2011. god, je donelo Odluku broj 0602-724/2011, kojom je obrazovalo Komisiju za  razmatranje konkursnog materijala i pisanje Izveštaja za izbor u akademska zvanja, za izbor nastavnika Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Banjoj Luci, za užu naučnu oblast Interna medicina, u sledećem sastavu:
1. Prof.dr Ljiljana Todorović-Đilas, redovni profesor, uža naučna oblast Interna medicina, Medicinski fakultet, Univerziteta u Novom Sadu, predsednik
2. Prof.dr Branka Kovačev-Zavišić, redovni profesor, uža naučna oblast Interna medicina, Medicinski fakultet, Univerziteta u Novom Sadu, član
3. Prof.dr Milica Medić-Stojanoska, redovni profesor, uža naučna oblast Interna medicina, Medicinski fakultet, Univerziteta u Novom Sadu, član

Na raspisani Konkurs Univerziteta u Banjoj Luci, koji je objavljen 24.08.2011. god. u dnevnom listu „Glas Srpske“, za izbor nastavnika za užu naučnu oblast Interna medicina prijavila su se 2 kandidata i imenovane su dve komisije za pisanje izveštaja.
Komisija u gore formiranom sastavu imenovana je za pisanje izveštaja za izbor nastavnika Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci za užu naučnu oblast Interna medicina (endokrinologija) za jednog kandidata i to:

1. Dr Snježana Popović-Pejičić, vanredni profesor, uža naučna oblast Interna medicina (endokrinologija), Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci.

(Za drugog kandidata formirana je druga komisija, uža naučna oblast Interna medicina-kardiologija)

Nakon uvida u sve elemente sadržane u Konkursnom materijalu navedenog kandidata, Komisija podnosi Nastavno-naučnom veću Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Banjoj Luci sledeći izveštaj:

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Interna medicina Snježana Popović Pejčić