Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Inžinjerska geologija i geofizika

Izbori u zvanjaUniverzitet u Banjoj Luci

Na sjednici Naučno-nastavnog vijeća OJ Rudarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci održanoj 15.09.2011. godine, izabrana je Komisija za davanje mišljenja o ispunjavanju uslova za izbor u naučno-nastavno zvanje u sastavu:

1. prof. dr Miloje Ilić, redovni profesor u penziji, Beograd, uža naučna oblast Geologija, Beograd, predsjednik
2. prof. dr Luka Pešić, redovni profesor u penziji, uža naučna oblast Geologija, sa Rudarsko-geološkog fakulteta Beograd, član
3. prof. dr Senahid Salihović, redovni profesor, uža naučna oblast Mineralogija i petrografije, sa Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Tuzla, član.
 

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Inžinjerska geologija i geofizika Mira Milić