Navigacija
Viber

Konkurs za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija na Univerzitetu u Banjoj Luci i Univerzitetu u Istočnom Sarajevu u školskoj 2011/2012. godini

KonkursiUniverzitet u Banjoj Luci

Na osnovu člana 6. Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 73/10 i 104/11) i Odluke Vlade Republike Srpske od 17.11.2011. godine, o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu II ciklusa studija na javne visokoškolske ustanove u školskoj 2011/2012. godini,  raspisuje se  

Konkurs za upis studenata u prvu godinu II ciklusa na studijske programe organizacionih jedinica Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta u Istočnom Sarajevu u školskoj 2011/2012. godini