Navigacija
Viber

Konkurs za upis vanrednih studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2011/2012. godini

KonkursiUniverzitet u Banjoj Luci

Na osnovu člana 5. i 6. Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 73/10) i Odluke Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-1240/11 od 08.06.2011. godine, o broju vanrednih studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog ciklusa studija na javne visokoškolske ustanove u akademskoj  2011/2012. godini, Univerzitet u Banjoj Luci,  raspisuje

Konkurs za upis vanrednih studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2011/2012. godini