Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Fiziologija

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Nastavno-naučno vijeće Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci je na sjednici  održanoj 16.12.2011. godine, odlukom broj: 0602-997/2011. imenovalo Komisiju za pisanje izvještaja za izbor saradnika za užu naučnu oblast Fiziologija u slijedećem sastavu:
1. Dr Amela Matavulj, redovni profesor, uža naučna oblast Fiziologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci, predsjednik,
2. Dr Nenad Ponorac, docent, uža naučna oblast Fiziologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci, član,
3. Dr Siniša Ristić, vanredni profesor, uža naučna oblast Fiziologija, Medicinski fakultet Foča Univerziteta u Istočnom Sarajevu, član.

Na raspisani Konkurs Univerziteta u Banjaluci, koji je objavljen 07.12.2011. godine u dnevnom listu „Glas Srpske“ za izbor saradnika za užu naučnu oblast Fiziologija prijavio se jedan kandidat i to:
1. Mr Zorislava Bajić, asistent, uža naučna oblast Fiziologija.

Nakon uvida u sve elemente sadržane u konkursnom materijalu kandidata, Komisija Nastavno-naučnom vijeću Medicinskog fakulteta i Senatu Univerziteta podnosi sljedeći

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Fiziologija Zorislava Bajić