Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Dermatologija

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Komisija za pisanje izvještaja po raspisanom Konkursu objavljenom u dnevnom listu "Glas Srpske" od 07.12.2011. godine za izbor nastavnika za užu naučnu oblast Dermatologija imenovana Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta Banja Luka broj: 0602-990/2011 od 16.12.2011. godine u sljedećem sastavu:
1. Dr Verica Đuran, redovni profesor, uža naučna oblast Dermatologija, Medicinski fakultet Univerzitet u   Novom Sadu, predsednik
2. Dr Ljiljana Spalević, redovni profesor, uža naučna oblast Dermatologija,Medicinski fakultet Univerzitet u Nišu, član
3. Dr Zdenka Krivokuća, redovni profesor, uža naučna oblast Anatomija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci,član

dostavlja

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Dermatologija Bogdan Zrnić