Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Fiziologija

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Na osnovu člana 52. i 138. Statuta Univerziteta u Banjoj Luci, te člana 4. i 5. pravilnika o postupku i uslovima izbora akademskog osoblja Univerziteta u Banjoj Luci, Nastavno – naučno veće Medicinskog fakulteta na sednici održanoj 16. 12. 2011. godine donelo je odluku br. 0602-993/2011 o obrazovanju komisije u sastavu:
1. Dr Slavimir Veljković, redovni profesor, uža naučna oblast fiziologija, Medicinski  fakultet, Niš, predsednik,
2. Dr Mirjana Radenković, redovni profesor, uža naučna oblast fiziologija, Medicinski  fakultet, Niš, član,
3. Dr Zvezdana Rajkovača, redovni profesor, uža naučna oblast fiziologija, Medicinski  fakultet, Banja Luka, član,

za pisanje izveštaja za izbor nastavnika za užu naučnu oblast fiziologija, Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci.

Na raspisani Konkurs Univerziteta u Banjoj Luci objavljen 07. 12. 2011. godine u listu "Glas Srpske" za izbor nastavnika za užu naučnu oblast fiziologija, prijavio se jedan kandidat i to:


1. Dr Peđa Kovačević, doktor medicinskih nauka, docent Medicinskog fakulteta na užoj naučnoj oblasti Fiziologija, zaposlen u Jedinici intenzivne medicine, Univerzitetskog Kliničkog centra Banja Luka.

Nakon uvida u sve elemente sadržane u konkursnom materijalu navedenog kandidata, koji su relevantni za izbor, komisija podnosi sledeći

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Fiziologija Peđa Kovančević