Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Ginekologija, opstetricija i reproduktivna medicina

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Na osnovu člana 52. i 138. Statuta Univerziteta u Banjoj Luci, te člana  4. i 5. Pravilnika o postupku i uslovima izbora akademskog osoblja  Univerziteta u Banjoj Luci, Nastavno-naučno vijeće Medicinskog fakulteta  na sednici održanoj  24.11.2011. godine, donelo je  Odluku o obrazovanju Komisije  za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja  za izbor nastavnika za užu naučnu oblast  Ginekologija, opstetricija i reproduktivna medicina, u sledećem sastavu:
1. Dr Atanasije-Tasa Marković, redovni profesor, uža naučna oblast Ginekologija, opstetricija i reproduktivna medicina, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, predsjednik;
2. Dr Darko Plećaš, redovni profesor, uža naučna oblast Ginekologija, opstetricija i reproduktivna medicina, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, član;
3. Dr Nebojša Radunović, redovni profesor, uža naučna oblast Ginekologija, opstetricija i reproduktivna medicina, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, član;

Na raspisani Konkurs Univerziteta u Banjaluci objavljen dana 24.8.2011.godine u dnevnom listu “Glas Srpske” za izbor nastavnika  za užu naučnu oblast Ginekologija, opstetricija i reproduktivna medicina prijavio se kandidat:

Dr Rade Viledečić, vanredni profesor, do sada nastavnik na istom predmetu.

Nakon uvida u sve elemente sadržane u konkursnom materijalu navedenog kandidata, koji su relevantni za izbor, Komisija podnosi Naučno-nastavnom vijeću Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci sledeći

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Ginekologija, opstetricija i reproduktivna medicina Rade Vilendečić