Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Interna medicina

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Na osnovu člana 52. i 138. Statuta Univerziteta u Banjoj Luci, te člana 4. i 5. Pravilnika o postupku i uslovima izbora akademskog osoblja Univerziteta u Banjoj Luci, Nastavno - naučno vijeće Medicinskog fakulteta, na sjednici održanoj 16.12.2011. godine, donijelo je odluku br. 0602-992/2011 o obrazovanju komisije u sastavu:
1. Dr Bakir Mehić, redovni profesor, uža naučna oblast Interna medicina, Medicinski fakultet, Sarajevo, predsjednik,
2. Dr Živka Eri, redovni profesor, uža naučna oblast Patologija, Medicinski fakultet, Novi Sad, član,
3. Dr Zdenka Krivokuća, redovni profesor, uža naučna oblast Anatomija, Medicinski fakultet, Banja Luka, član,

za pisanje izvještaja za izbor u zvanje
dr Mirka Stanetića, vanrednog profesora
za užu naučnu oblast Interna medicina, Medicinskog fakulteta u Banjaluci.

Na raspisani Konkurs Univerziteta u Banjaluci, objavljen 07. 12. 2011. godine u listu "Glas Srpske" za izbor nastavnika za užu naučnu oblast Interna medicina, nastavni predmet Interna medicina, prijavio se jedan kandidat i to:

1. Dr Mirko Stanetić, doktor medicinskih nauka, vanredni profesor Medicinskog fakulteta u Banjaluci, na užoj naučnoj oblasti Interna medicina (nastavni predmet Interna medicina), zaposlen u Klinici za plućne bolesti Univerzitetskog Kliničkog centra Banja Luka.

Nakon uvida u sve elemente sadržane u konkursnom materijalu navedenog kandidata, koji su relevantni za izbor, komisija podnosi slijedeći:

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Interna medicina Mirko Stanetić