Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Neurologija

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

 

Na osnovu člana 52. i 138. Statuta Univerziteta u Banjaluci, te člana 4. i 5. Pravilnika o pustupku i uslovima izbora akademskog osoblja Univerziteta u Banjaluci Nastavno-Naučno vijeće Medicinskog fakulteta na sjednici održanoj 16.12.2011. godine, donijelo je odluku br. 0602-996/2011 kojom je formirana komisija u sastavu:

1. Dr Milan Arbutina, vanredni Profesor, uža naučna oblast Neurologija, Medicinski 
    fakultet Banjaluka, predsjednik
2. Dr Petar Slankamenac, redovni Profesor, uža naučna oblast Neurologija, Medicinski 
    fakultet Novi Sad, član;
3. Dr Vlado Đajić, vanredni Profesor, uža naučna oblast Neurologija, Medicinski 
    fakultet Banjaluka, član;

za pisanje izvještaja za izbor saradnika za užu naučnu oblast Neurologija. Na raspisani Konkurs Univerziteta u Banjaluci, objavljen 07.12.2011. godine u dnevnom listu "Glas Srpske" za izbor saradnika za užu naučnu oblast Neurologija prijavio se jedan kandidat:

1. Doc. dr  sc. med. Siniša MILJKOVIĆ, nastavnik na Katedri za neurologiju 
    Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci.

Nakon detaljnog uvida i analize dokumentacije prijavljenog kandidata, dostavljena je prijava na Konkurs, Komisija podnosi slijedeći

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Neurologija