Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Oralna hirurgija

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Nastavno-naučno vijeće Medicinskog fakuklteta, Univerziteta u Banjaluci je na sednici održanoj 16. 12. 2011. godine donelo odluku br.0602-998/2011, kojom je imenovana Komisija za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izveštaja za izbor u akademska zvanja u sastavu:


1.  Prof. dr Srećko Selaković, redovni profesor, uža naučna oblast Oralna hirurgija, Medicinski fakultet Novi Sad, predsednik,

2. Prof. dr Ljubiša Džambas, redovni profesor, uža naučna oblast Stomatološka protetika, Medicinski fakultet Novi Sad, član,

3. Prof. dr Slobodan Čupić, vanredni  profesor, uža naučna oblast Ortopedija vilica, Medicinski fakultet, Univerziteta u  Banjaluci, član.

           Komisija se imenuje za pisanje izveštaja o prijavljenim kandidatima, po raspisanom konkursu Univerziteta u Banjaluci, objavljenom u dnevnom listu „Glas Srpske“ i na sajtu Univerziteta u Banjaluci od 07. 12. 2011. godine, za izbor saradnika na užoj naučnoj oblasti Oralna hirurgija, Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Banjaluci. Na konkurs se prijavio kandidat: mr sc. dr stom. Saša Marin.

Nakon uvida u dostavljenu kompletnu i relevantnu dokumentaciju sadržanu u  konkursnom materijalu, Komisija  Nastavno-naučnom vijeću Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Banjaluci i Senatu Univerziteta u Banjaluci, dostavlja sledeći:

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Oralna hirurgija Saša Marin