Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Otorinolaringologija

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Odlukom Naučno-nastavnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci na sjednici održanoj 16.12.2011. broj 0602-987/2011 godine obrazovana je komisija za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor akademska zvanja.

Imenovana je komisija za pisanje izvještaja po raspisanom konkursu objavljenom u dnevnom listu “Glas Srpske” od.07.12.2011. godine za izbor u užu naučnu oblast otorinolaringologija u sastavu:

1. Dr Slobodan Spremo, vanredni profesor, uža naučna oblast otorinolaringologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, predsjednik


2. Dr Adnan Kapidžić, redovni profesor, uža naučna oblast otorinolaringologija, Univerzitetski Klinički centar Sarajevo, član


3. Dr Dmitar Travar, docent, uža naučna oblast otorinolaringologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Otorinolaringologija Predrag Špirić