Navigacija
Viber

Poziv za prijavu učešća na III forumu mladih naučnika/ istraživača Srednje i Jugoistočne Evrope

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

POZIV ZA PRIJAVU UČEŠĆA NA III FORUMU MLADIH NAUČNIKA/ ISTRAŽIVAČA SREDNJE I JUGOISTOČNE EVROPE KOJI  ĆE SE ODRŽATI U PERIODU OD  6-8. 12.2012. GODINEU BEČU/ AUSTRIJA

Institut za Dunavski region i Centralnu Evropu  (IDM) iz Beča  organizuje III Forum mladih naučnika Srednje i Jugoistočne Evrope koji će se održati  u Beču/ Austriji u periodu od 6-8.12.2012. godine.

Glavna tema:

(Ne) jednakost - politički, ekonomski, socijalni, prostorni i rodni aspekti.

Ciljna gurpa:

Mladi naučnici/ istraživači iz Srednje i Jugoistočne Evrope do 35 godina,  koji se bave sljedećim oblastima: kulturom, istorijom, Evropskom etnologijom, medijima, političkim naukama, geografijom i sociologijom.

Program:

·        Prezentacija istraživačkih radova/ projekata

·        Plenarna diskusija

·        Društvenii kulturni program

Prijava:

Prijava za učešće na pomenutom forumu mora da sadrži kompletan CV istraživača (biografija i bibliografija radova) i apstrakt istraživačkog rada/ projekta.

Jezik: engleski i njemački

Troškovi: troškovi puta i smještaja će biti refundirani od strane IDM.

Rok za prijavu učešća: 15.05.2012. godine.

Adresa na koju se šalju prijave:

Institute for Danube Region and Central Europe (IDM)
Mag. David Zuser
e-mail:d.zuser@idm.at

tel/+43-1 319 72 58-21

CALL for APPLICATION 3rd Young Scientists Forum 2012