Navigacija
Viber

Realizacija aktivnosti iz TEMPUS projekta CONGRAD

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

U sklopu aktivnosti na TEMPUS projektu pod nazivom “Sprovođenje istraživanja o diplomiranim studentima i unapređenje ALUMNI organizacija u cilju poboljšanja strateškog menadžmenta i povećanja kvaliteta”, skraćeno CONGRAD (517153-TEMPUS-1-2011-1-DE-TEMPUS-JPGR), dana 22.03.2012. godine, na Univerzitetu u Banjoj Luci održana je prezentacija projekta.

TEMPUS projekat CONGRAD

Prezentaciju su održali g-đa  Jana Nöller, zamjenik koordinatora projekta Univerziteta Bilefeld, Njemačka i g-din Predrag Lažetić, direktor Centra za obrazovne politike, Beograd, Srbija.  Prisutni predstavnici Univerziteta u Banjoj Luci bili su prorektor za kadrovska i ostala pitanja, prof. dr Draško Marinković, prodekani za nastavu i šefovi studentskih službi fakulteta/Akademije Univerziteta.
Koordinator ovog projekta je Univerzitet Bilefeld (Njemačka).

Predstavnici Univerziteta na prezentaciji projekta

Neki od ciljeva projekta su: 
- poboljšanje institucionalnog strateškog menadžmenta i kapaciteta za sprovođenje interne evaluacije u visokoškolskim ustanovama u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini;
- implementacija redovnih istraživanja o diplomiranim studentima.
 

Prezentacija projekta