Navigacija
Viber

Realizacija aktivnosti iz TEMPUS projekta EQADE

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

U sklopu aktivnosti na TEMPUS projektu pod nazivom “Uspostavljanje osiguranja kvaliteta u doktorskim studijima”, skraćeno EQADE (Embedding Quality Assurance in Doctoral Education – EQADE, broj 516891-TEMPUS-1-2011-1-DE-TEMPUS-SMGR), dana 15.03.2012. godine, održan je sastanak konzorcijuma projekta u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu.

TEMPUS projekat EQUADE

Teme sastanka bile su realizacija projektnih aktivnosti koje se odnose na formiranje Centra za doktorske studije i Izvještaj o doktorskim studijama na svim javnim univerzitetima u BiH, kao i naredni koraci u realizaciji projektnih aktivnosti koje se odnose na definisanje potreba javnih univerziteta u BiH u pogledu nabavke odgovarajućeg softvera i opreme, s ciljem što boljeg funkcionisanja Centra za doktorske studije.

Sastanak konzorcijuma TEMPUS projekta EQUADE

Koordinator ovog projekta je Univerzitet Hajdelbergu (Njemačka).
Osnovni cilj projekta je uspostavljanje efikasnije strukture osiguranja kvaliteta u razvijanju i provođenju doktorskih programa na svim javnim univerzitetima u BiH, koji bi bili model i svim drugim visokoškolskim ustanovama u BiH.