Navigacija
Viber

Univerzitetu Atini raspisuje prijave za međunarodni master program za računovodstvo i finansije

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Univerzitet u Atini  najstariji je i najpoznatiji univerzitet u Grčkoj. Univerzitet u Atini za ekonomiju i biznis (AUEB) član je Evropske asocijacije univerziteta (EUA), kao i Udruženja za primjenu visoke škole u praksi (AACSB International).

Univerzitet u Atini raspisuje prijave za svoj međunarodni master program za računovodstvo i finansije koji je nedavno rangiran među 100 najboljih međunarodnih programa, prema istraživanju koje je sprovela Eduniversal.com, jedna od najuglednijih evropskih organizacija za ocjenjivanje univerziteta i visokoobrazovnih institucija širom svijeta. Rangiranje uključuje najbolje specijalizovane postdiplomske finansijske i revizorsko-računovodstvene programe.

Rok za prijavu je 31. maj 2012. godine.

Više informacija na http://www.postgraduate-accfin.aueb.gr/

Prilog: AUEB-Prospectus-2010-2011