Navigacija
Viber

Zvanična posjeta Univerzitetu Karl Franc u Gracu

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Delegacija Univerziteta u Banjoj Luci, sa rektorom prof. dr Stankom Stanićem na čelu, dana 28.02.2012. godine, posjetila je Univerzitet Karl Franc (Karl-Franzens-Universität Graz) u Gracu na poziv novoizabranog rektora tog univerziteta prof. dr Kriste Nojper (Christa Neuper).

Na sastanku se razgovaralo o dosadašnjoj saradnji dva univerziteta, pripremama za potpisivanje ugovora o saradnji, programu razmjene studenata i osoblja Erasmus Mundus Partnership-JoinEU-SEE, koji koordiniše Univerzitetu u Gracu, u koji se od ove škoske godine uključio Univerzitet u Banjoj Luci. Posebno je razgovarano o mogućnostima saradnje biblioteke Univerziteta u Gracu (druge po veličini u Austriji) sa Austrijskom bibliotekom Univerziteta u Banjoj Luci.

Sastanku su, osim rektora dva univerziteta, prisustvovali g. Jerg Hofrajter (Jörg Hofreiter), počasni konzul Bosne i Hercegovine u Gracu, prof. dr Valerija Šaula, prorektor za međunarodnu saradnju Univerziteta u Banjoj Luci, mr Sabina Pendl (Sabine Pendl), Šef kancelarije za međunarodnu saradnju Univerziteta u Gracu, g-đa Kanita Kovačević, saradnica u Kancelariji za međunarodnu saradnju Univerziteta u Gracu, dr. Verner Šlaher (Werner Schlacher), upravnik biblioteke Univerziteta u Gracu i g. Mihael Resanović, voditelj Austrijske biblioteke Univerziteta u Banjoj Luci.