Navigacija
Viber

Rektorska konferencija Republike Srpske

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Rektorska konferencija Republike Srpske

U četvrtak,  15.03.2012. godine održana je 8. redovna sjednice Rektorske konferencije Republike Srpske, na kojoj su prisustvovali rektor Univerziteta u Banjoj Luci prof. dr Stanko Stanić, predsjednik RKRS; prof. dr Mitar Novaković, rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu; prof. dr Risto Kozomara, rektor Panevropskog univerziteta „Apeiron“, prof. dr Zoran Milošević, rektor Univerziteta „Slobomir P univerzitet“, prof. dr Momčilo Sakan, rektor Nezavisnog univerziteta u  Banjoj Luci, prof. dr Radoslav Grujić, prorektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu, prof. dr Darko Ristić, prorektor Univerziteta za poslovne studije i prof. dr Dušan Regodić, prorektor Univerziteta „Sinergija“.

Rektor i saradnici

Rektori ostalih Univerziteta Republike Srpske

Pored članova RKRS, sjednici su prisustvovali Anton Kasipović, ministar prosvjete i kulture Republike Srpske, prof. dr Ranko Škrbić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i prof. dr Miroslav Bobrek, direktor Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske.

Rektor i saradnici Univerziteta

Na sjednici RKRS raspravljalo se o Informaciji Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske o zaprimljenim zahtjevima za licenciranje studijskih programa u akademskoj 2012/2013. godini, zatim o mogućnostima javno-privatnog partnerstva za obrazovanje stručnjaka u oblasti zdravstva, kao i o pripremama za održavanje VI konferencije o visokom obrazovanju Republike Srpske, te o aktivnostima koje provodi Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske.