Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Hirurgija

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Nastavno-naučno vijeće Medicinskog fakulteta u Banjaluci, na sjednici održanoj 24.11.2011. odlukom broj:0602-886/2011 imenovalo je Komisiju za pripremanje izvještaja za izbor nastavnika za užu naučnu oblast Hirurgija u sastavu: 1. Dr Nebojša Stanković, redovni profesor, uža naučna oblast Hirurgija, Vojno medicinska akademija Beograd, predsjednik 2. Dr Veljko Marić, redovni profesor, uža naučna oblast Hirurgija, Medicinski fakultet Foča, Univerzitet Istočno Sarajevo, član 3. Dr Zdenka Krivokuća, redovni profesor, uža naučna oblast Anatomija, Medicinski fakultet Banjaluka, Univerzitet u Banjaluci.

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbo u zvanje za užu naučnu oblast Hirurgija Brano Topić