Navigacija
Viber

Izvještaj o oceni podobnosti teme i kandidata mr Borivoja Miloševića za izradu doktorske teze

DoktoratiFilozofski fakultet

Na osnovu člana 71. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 73/10) Naučno–nastavno vijeće Filozofskog fakulteta, na sjednici održanoj 26.01.2012. godine, br. 107-4/12, imenovalo je Komisiju za ocjenu podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije „Srpsko pravoslavno sveštenstvo u Bosni i Hercegovini u austrougarskom razdoblju (1878─1918)“, kandidata mr Borivoja Miloševića u sljedećem sastavu:
1. Dr Đorđe Mikić, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci, predsjednik.
2. Dr Dušan Berić, vanredni profesor Filozofskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovic, član.
3. Dr Suzana Rajić, vanredni profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, član.

PODACI O KOMISIJI

● Mentor, zvanje, institucija u kojoj je stekao najviša zvanja, uža naučna oblast:

- prof. dr Đorđe Mikić, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci. Za profesora na Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci izabran je 1995. godine iz uže naučne oblasti Nacionalna istorija novog vijeka.

● Ostali članovi komisije, zvanja i institucije u kojima su stekli najviša naučna zvanja, uža naučna oblast:

- prof. dr Dušan Berić, vanredni profesor Filozofskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici. Na istom fakultetu izabran je za profesora iz uže naučne oblasti Opšta istorija novog vijeka.

- prof. dr Suzana Rajić, vanredni profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Na istom fakultetu izabrana je 2011. za profesora iz uže naučne oblasti Istorija srpskog naroda u novom vijeku.

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata mr Borivoja Miloševića za izradu doktorske teze