Navigacija

Arhiva novosti

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga drumskog prevoza za potrebe izvođenja nastavnog procesa na Univerzitetu u Banjoj Luci i to za šest lotova

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga drumskog prevoza za potrebe izvođenja nastavnog procesa na Univerzitetu u Banjoj Luci i to za šest lotova: - LOT 1 - javna nabavka usluga drumskog prevoza za potrebe izvođenja nasta...

Dekan Škrbić  na Globalnom zdravstvenom forumu u Kini

Dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci prof. dr Ranko Škrbić učestvovao je na Trećoj konferenciji Globalnog zdravstvenog foruma u okviru Boao foruma za Aziju,  održanog u Pekingu od 16. do 18. jula 2024. godine. Na konferencijama Foru...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga dizajna internet stranice i digitalne diseminacije edukativnog materijala za potrebe realizacije projekta „Razvoj održivog agritech ekosistema u voćarstvu i vinogradarstvu sjeverozapadne BiH – Itree“ Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga dizajna internet stranice i digitalne diseminacije edukativnog materijala za potrebe realizacije projekta „Razvoj održivog agritech ekosistema u voćarstvu i vinogradarstvu sjeveroza...

Odluka o poništenju postupka javne nabavke guma za putnička vozila i traktore za potrebe Elektrotehničkog fakulteta, Medicinskog fakulteta, Poljoprivrednog fakulteta i Instituta za genetičke resurse  Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o poništenju postupka javne nabavke guma za putnička vozila i traktore za potrebe Elektrotehničkog fakulteta, Medicinskog fakulteta, Poljoprivrednog fakulteta i Instituta za genetičke resurse  Univerziteta u Banjoj Luci. PRILOG: Odluka o ponište...

Odluka o izboru njpovoljnijeg ponuđača u postupka javne nabavke i instalacije softvera za prikaz anatomije ljudskog tijela putem virtuelne realnosti za potrebe katedre Anatomija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izboru njpovoljnijeg ponuđača u postupka javne nabavke i instalacije softvera za prikaz anatomije ljudskog tijela putem virtuelne realnosti za potrebe katedre Anatomija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. PRILOG: Odluka o izboru.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke opreme za razvoj prototipa za pametno navodnjavanje za potrebe realizacije projekta "Razvoj održivog agritech ekosistema u voćarstvu i vinogradarstvu sjeverozapadne BiH- Itree" Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, broj nabavke: 528/24

Odluka o poništenju postupka javne nabavke opreme za razvoj prototipa za pametno navodnjavanje za potrebe realizacije projekta "Razvoj održivog agritech ekosistema u voćarstvu i vinogradarstvu sjeverozapadne BiH- Itree" Poljoprivrednog fakulteta Univerzite...