Navigacija
Viber

Međunarodna naučna konferencija "Efekti primjene fizičke aktivnosti na antropološki status djece, omladine i odraslih"

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte


Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Republika Srbija, Beograd, 11-12. decembar 2012.

Cilj konferencije:
Prezentacija najnovijih teorijskih saznanja i naučnih istraživanja o efektima primjene fizičkih aktivnosti na antropološki status djece, omladine i odraslih, kao i njihova implementacija u praksu fizičkog vaspitanja, sporta, rekreacije i specijalizovanih ustanova (osobe sa posebnim potrebama, policija, vojska)

Tematska područja:
1. Teorijsko-filozofski aspekti istraživanja efekata primjene fizičkih aktivnosti u fizičkom vaspitanju, sportu i rekreaciji
2. Istraživačko-metodološki aspekti efekata primjene fizičkih aktivnosti u fizičkom vaspitanju, sportu i rekreaciji
3. Metodički aspekti efekata primjene fizičkih aktivnosti u fizičkom vaspitanju, sportu i rekreaciji
4. Efekti primjene fizičkih aktivnosti na antropološki status populacije u specijalizovanim ustanovama (osobe sa posebnim potrebama, policija, vojska)
5. Interdisciplinarni pristup u istraživanju efekata primjene fizičkih aktivnosti (društveno-humanističke nauke)
6. Interdisciplinarni pristup u istraživanju efekata primjene fizičkih aktivnosti (biomedicinske nauke)Rokovi za prijave:
- Za prijavljivanje učešća i dostavljanje apstrakata: 20.10.2012. godine
- Za dostavljanje radova: 10.11.2012. godine

Abstrakt:
Abstrakt može imati maksimalno do 300 riječi (Times New Roman, 11pt, singl space ( ½ strane)). Abstrakt treba obavezno da sadrži: naslov rada (Times New Roman, 14pt, bold); ime ili imena autora (Times New Roman, 12pt, normal), instituciju, grad i zemlju autora (Times New Roman, 9pt, normal), kao i sljedeće dijelove: Uvod, Metod, Rezultati sa diskusijom, Zaključak (Times New Roman, 11pt, bold). Za učesnike iz Srbije abstrakt mora biti na srpskom i engleskom jeziku, a za sve ostale učesnike na engleskom jeziku.

Kotizacija:
   Prije 1. novembra 2012     60 Є (Puno učešće) 
   Poslije 1. novembra 2012  80 Є (Puno učešće)
                     

Napomena:
Kotizacija za studente osnovnih studija je 10Є
Kotizacija za studente master i doktorskih studija 30 Є


E-mail: conference@fsfvconference.rs
Telefon: +381 11 3531 090
Fax: 3531 100

University of Belgrade
Faculty of Sport and Physical Education
Blagoja Parovica 156
11000 Belgrade
Republic of Serbia