Navigacija
Viber

PEOPLE - specifični program - novi pozivi za prijavu prijedloga projekata

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Na Research Participant Portal-u publikovani su pozivi za prijavu prijedloga projekata u programskoj oblasti PEOPLE, odnosno za 3 tipa Marie Curie akcija:FP7-PEOPLE-2013-COFUND - sufinansiranje nacionalnih, regionalnih ili internacionalnih projekata mobilnosti istraživača, rok za prijavu 5.12.2012.godine, u 17h po vremenu u Briselu. Budžet poziva 115 miliona EUR.

FP7-PEOPLE-2012-IRSES - namjenjen je aplikantima koji za cilj imaju jačanje istraživačkih partnerstva putem razmjene osoblja i aktivnostima umrežavanja između evropskih istraživačkih organizacija i organizacija sa kojima Evropska unija ima, ili je u procesu potpisivanja sporazuma o naučno-tehnološkoj saradnji. Projekat treba da sadrži višegodišnji prijedlog trans-nacionalne razmjene istraživačkog, tehničkog i menadžment osoblja. Više informacija o akciji u radnom programu. Budžet poziva je 30 miliona EUR, a rok za prijavljivanje je 17.1.2013. u 17h po vremenu u Briselu.

FP7-PEOPLE-2012-ITN je poziv namjenjen mladim istraživačima koji se nalaze na početku istraživačke karijere. Ovo je jedina MC akcija gdje mogu aplicirati kandidati koji nemaju više od četiri godine staža u istraživanju u punom radom vremenu (full time equivalent). Više informacija u radnom programu. Budžet za ovaj poziv iznosi 470.720.000 EUR, a rok za podnošenje prijedloga projekta je 22.11.2012. godine u 17h po vremenu u Briselu.

Pored ovih poziva, aktuelni su još uvijek i pozivi:
 
FP7-PEOPLE-2012-CIG - poziv za projekte unapređenja karijere se zatvara 18.9.2012. godine.

FP7-PEOPLE-2012-IIF - poziv za projekte unapređenja karijere finansiranjem dolazne mobilnosti; poziv se zatvara 16.8.2012., u 17h po vremenu u Briselu.

FP7-PEOPLE-2012-IEF - poziv za projekte unapređenja karijere finansiranjem unutar evropske mobilnosti; poziv se zatvara 16.8.2012., u 17h po vremenu u Briselu.

FP7-PEOPLE-2012-IOF - poziv za projekte unapređenja karijere finansiranjem odlazne mobilnosti; poziv se zatvara 16.8.2012., u 17h po vremenu u Briselu.


Otvoreni pozivi:

 Marie Curie Initial Training Networks (ITN)

Call Identifier: FP7-PEOPLE-2013-ITN
Deadline: 22 November 2012 at 17:00:00 (Brussels local time)
Budget: € 470.720.000

MARIE CURIE CO-FUNDING OF REGIONAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL PROGRAMMES (COFUND)

Call Identifier: FP7-PEOPLE-2013-COFUND
Deadline: 05 December 2012 at 17:00:00 (Brussels local time)
Budget: € 115.000.000

Marie Curie International Research Staff Exchange Scheme (IRSES)

Call Identifier: FP7-PEOPLE-2013-IRSES
Deadline: 17 January 2013 at 17:00:00 (Brussels local time)
Budget: € 30.000.000

MARIE CURIE INTERNATIONAL INCOMING FELLOWSHIPS (IIF)

Call Identifier: FP7-PEOPLE-2012-IIF
Deadline: 16 August 2012 at 17:00:00 (Brussels local time)
Budget: € 40.000.000

MARIE CURIE INTRA-EUROPEAN FELLOWSHIPS FOR CAREER DEVELOPMENT (IEF)

Call Identifier: FP7-PEOPLE-2012-IEF
Deadline: 16 August 2012 at 17:00:00 (Brussels local time)
Budget: € 120.000.000

MARIE CURIE INTERNATIONAL OUTGOING FELLOWSHIPS FOR CAREER DEVELOPMENT (IOF)

Call Identifier: FP7-PEOPLE-2012-IOF
Deadline: 16 August 2012 at 17:00:00 (Brussels local time)
Budget: € 40.000.000

MARIE CURIE CAREER INTEGRATION GRANTS (CIG)

Call Identifier: FP7-PEOPLE-2012-CIG
Deadline: 18 September 2012 at 17:00:00 (Brussels local time)
Budget: € 40.000.000