Navigacija
Viber

Univerzitet u Banjoj Luci podnio zahtjev za akreditaciju

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Univerzitet u Banjoj Luci zvanično je podnio zahtjev za akreditaciju Agenciji za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske, 03. avgusta 2012. godine, u prostorijama Rektorata Univerziteta u Banjoj Luci. Zahtjev za akreditaciju predao je prorektor za nastavu i studentska pitanja, prof. dr Simo Jokanović direktoru Agencije prof. dr Miroslavu Bobreku.Aktivnosti na obezbjeđenju kvaliteta visokog obrazovanja, kao jednog od segmenata Bolonjskog procesa vode se od samog početka reformskih aktivnosti kroz realizaciju međunarodnh projekata i partnerske odnose visokošklskih ustanova sa univerzitetima iz okruženja i Evrope.


Formalni oblici i intenzivnije aktivnosti u oblasti obezbjeđenja kvaliteta u Republici Srpskoj prisutni su od 2005-te godine, kada se na evropskom prostoru pojavljuju „Standardi i smjernice za osiguranje kvaliteta u evropskom području visokog obrazovanja“ usvojeni od strane Evropske asocijacije za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju - ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education).