Navigacija
Viber

Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Specifične književnosti – njemačka književnost

Izbori u zvanjaFilološki fakultet

Na osnovu članova 71. i 91. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 73/10 i 104/11), Nastavno-naučno vijeće Filološkog fakulteta je na 33. sjednici održanoj 12. 06. 2012. godine donijelo Odluku broj: 09/3.982-13/12 o obrazovanju Komisije za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor saradnika na Studijskom programu njemačkog jezika i književnosti za užu naučnu oblast Specifične književnosti – njemačka književnost, na nastavnim predmetima: Njemačka književnost srednjeg vijeka i baroka, Njemačka književnost XVIII vijeka, Njemačka književnost romantizma, Njemačka književnost realizma i Seminar iz njemačke književnosti, u sljedećem sastavu:

1. dr Rada Stanarević, vanredni profesor za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet u Istočnom Sarajevu, predsjednik komisije,

2. dr Ljiljana Aćimović, docent za užu naučnu oblast Specifične književnosti – njemačka književnost, Filološki fakultet u Banjoj Luci, član

3. dr Sanja Radanović, docent za užu naučnu oblast Germanistika, Filološki fakultet u Banjoj Luci , član


Poslije pregledanja konkursnog materijala, Komisija podnosi sljedeći

Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Specifične književnosti – njemačka književnost