Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Interna medicina

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Na osnovu člana 52. i 138. Statuta Univerziteta u Banjoj Luci, te člana 4 i 5 Pravilnika o postupku i uslovima izbora akademskog osoblja Univerziteta u Banjoj Luci, Nastavno-naučno vijeće Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci na sjedinici održanoj 24.09.2012. godine, donijelo je odluku broj: 18-3-608/2012 o formiranju Komisije za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor nastavnika Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, za užu naučnu oblast Interna medicina, u sljedećem sastavu:
1. Dr Bosiljka Vujisić-Tešić, redovni profesor, uža naučna oblast Interna medicina, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, predsjednik;
2. Dr Mirko Stanetić, redovni profesor, uža naučna oblast Interna medicina, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, član;
3. Dr Marko Šobot, docent, uža naučna oblast Interna medicina, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, član.

Na raspisani konkurs Univerziteta u Banjoj Luci, objavljen dana 27.06.2012.godine, u listu "Glas Srpske" za izbor u nastavničko zvanje za užu naučnu oblast Interna medicina prijavio se 1 kandidat, i to: 1. Dr Tamara Kovačević-Preradović, doktor medicinskih nauka, viši asistent Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci, na užoj naučnoj oblasti Interna medicina (nastavni predmet Interna medicina), zaposlena u Klinici za kardiovaskularne bolesti, Kliničkog centra Banja Luka Nakon uvida u sve elemente sadržane u konkursnom materijalu navedenog kandidata, koji su relevantni za izbor, navedena Komisija Nastavno-naučnom vijeću Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci podnosi sljedeći
Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Interna medicina Tamara Kovačević-Preradović