Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Fiziologija

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Nastavno-naučno vijeće Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci je na sjednici  održanoj 24.09.2012. godine, Odlukom broj: 18–3–611–2012. imenovalo Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor u akademska zvanja u slijedećem sastavu:
1. Dr Amela Matavulj, redovni profesor, uža naučna oblast Fiziologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci, predsjednik,
2. Dr Zvezdana Rajkovača, redovni profesor, uža naučna oblast Fiziologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci, član,
3. Dr Siniša Ristić, vanredni profesor, uža naučna oblast Fiziologija, Medicinski fakultet Foča Univerziteta u Istočnom Sarajevu, član.

Na raspisani Konkurs Senata Univerziteta u Banjaluci, koji je objavljen  27.06.2012. godine  u dnevnom listu "Glas Srpske" za izbor jednog saradnika za užu naučnu oblast Fiziologija prijavila su se dva kandidata i to:
1. Tanja Šobot, doktor medicine
2. Ljiljana Božić, doktor stomatologije

Nakon uvida u sve elemente sadržane u konkursnom materijalu kandidata, Komisija Nastavno-naučnom vijeću Medicinskog fakulteta i Senatu Univerziteta  u Banjaluci podnosi slijedeći

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Fiziologija Tanja Šobot