Navigacija
Viber

III Međunarodni kongres „Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji“

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Ovaj Kongres sa međunarodnim učešćem održaće se na planini Jahorini, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina u periodu od 04. do 06. marta 2013 godine.

Osnovni cilj trećeg Kongresa je da stimuliše razmjenu rezultata i ideja u oblastima koje Kongres obuhvata i da njegujemo saradnju između akademske zajednice, privrede i državnih institucija.

Detaljne informacije o Kongresu, koje se tiču tematike, prijave radova, registracije učesnika i mjesta održavanja, nalaze se uprilogu i na internet stranici Kongresa: www.kongres.tfzv.org

S nadom da ćemo svi zajedno ponovo provesti nezaboravne i divne trenutke na čudesnoj planini Jahorini, Organizacioni odbor Kongresa Vas poziva da učestvujete.


Abstract template

II obavještenje

Uputstvo za autore
 

Organizacioni odbor