Navigacija
Viber

Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor saradnika za užu naučnu oblast Fizikalna medicina i rehabilitacije

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Nastavno-naučno vijeće Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci na sjednici održanoj 19.03.2012. godine, odlukom broj: 18-3-223/2012 imenovalo je Komisiju za pisanje izvještaja za izbor saradnika za užu naučnu oblast Fizikalna medicina i rehabilitacije u sljedećem sastavu

1. Dr Slavica Jandrić, redovni profesor, uža naučna oblast Fizikalna medicina i rehabilitacija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banja Luci, predsjednik; 

2. Dr Gordana Stefanovski, vanredni profesor, uža naučna oblast Fizikalna medicina i rehabilitacija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banja Luci, član;

3. Dr Stevan Jović, redovni profesor, uža naučna oblast Fizikalna medicina i rehabilitacija, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, član.

Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje