Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Farmakologija i toksikologija

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Nastavno-naučnom vijeću Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci
Senatu Univerziteta u Banjaluci

Na osnovu člana 52. i 138. Statuta Univerziteta u Banjaluci te člana 4. i 5., Pravilnika o postupku i uslovima izbora akademskog osoblja Univerziteta u Banjaluci Nastavno-naučno vijeće Medicinskog fakulteta na sjednici održanoj 24. oktobra 2012., je donijelo odluku br.18-3-738/2012. kojom je formirana Komisija za pisanje izvještaja za izbor u zvanje saradnika za užu naučnu oblast Farmakologija i toksikologija, u sastavu:
1. Dr Svjetlana Stoisavljević Šatara, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci, uža naučna oblast: Farmakologija i toksikologija; predsjednik
2. Dr Ranko Škrbić, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci, uža naučna oblast: Farmakologija i toksikologija; član
3. Dr Momir Mikov, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, uža naučna oblast: Farmakologija i toksikologija; član

Na raspisani Konkurs Univerziteta u Banjaluci, objavljenog 26. septembra 2012. godine u dnevnom listu “Glas Srpske” za izbor saradnika za užu naučnu oblast Farmakologija i toksikologija prijavio se 1 kandidat. Nakon detaljnog pregleda podnesene dokumentacije od strane prijavljenog kandidata, Komisija podnosi Naučno-nastavnom vijeću Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci i Senatu Univerziteta u Banjaluci sljedeći

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Farmakologija i toksikologija Nataša Stojaković