Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Sestrinstvo

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Nastavno-naučno vijeće Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci je na sjednici  održanoj 24.09.2012. godine, Odlukom broj: 18 – 3 – 613 – 2012.    imenovalo  je Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor u akademska zvanja u slijedećem sastavu:
1. Dr Jelica Predojević-Samardžić, vanredni profesor, uža naučna oblast Pedijatrija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci, predsjednik;
2. Dr Siniša Ristić, vanredni profesor, uža naučna oblast Fiziologija, Medicinski fakultet Foča ,  Univerziteta u Istočnom Sarajevu, član;
3. Dr Snežana Petrović-Tepić, docent, uža naučna oblast Pedijatrija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci, član.

Na raspisani Konkurs Senata Univerziteta u Banjaluci, koji je objavljen  27.06.2012. godine  u dnevnom listu „Glas Srpske“ za izbor jednog saradnika za užu naučnu oblast Sestrinstvo prijavila su se četiri kandidata i to: 1. Jović Duška, diplomirani medicinar zdravstvene njege; 2. Šever Neda, diplomirani sanitarni inženjer; 3. Vuković Kostić Živana, diplomirana medicinska sestra; 4. Kesar Sonja, diplomirani sanitarni inženjer;

Nakon uvida u sve elemente sadržane u konkursnom materijalu kandidata, Komisija Nastavno-naučnom vijeću Medicinskog fakulteta i Senatu Univerziteta  u Banjaluci podnosi slijedeći

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Sestrinstvo Duška Jović