Navigacija
Viber

Ispravka dijela Konkursa objavljenog u dnevnom listu „Glas Srpske“ od 05.12.2012. godine

KonkursiUniverzitet u Banjoj Luci

ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
BANJA LUKA

PREDMET: Objava ispravke  dijela Konkursa, traži se.-

Molim Vas da u srijedu 26.12.2012. godine u izdanju dnevnog lista „Glas Srpske“ objavite, ispravku dijela teksta Konkursa, objavljenog u dnevnom listu „Glas Srpske“ od 05.12.2012. godine.

Dio teksta Konkursa koji se ispravlja:


Ispravka dijela Konkursa