Navigacija
Viber

Izveštaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje nastavnika za užu naučnu oblast Specifične književnosti – angloamerička književnost

Izbori u zvanjaFilološki fakultet

NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU FILOLOŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BANJOJ LUCI


Odlukom o obrazovanju komisije br. 09/3.1969-22/12 od 20.12.2012. godine, a u skladu s članom 71. i 91. Zakona o visokom obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 73/10, 104/11, 84/12) Nastavno – naučno veće Filološkog fakulteta u Banjoj Luci na svojoj 38. sednici od 12.11.2012. godine imenovalo je Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izveštaja za izbor u akademsko zvanje nastavnika za užu naučnu oblast Specifične književnosti – angloamerička književnost na nastavnim predmetima: Starija američka književnost, Moderna američka književnost, Savremena američka književnost i Savremena engleska književnost.

Komisija je radila u sledećem sastavu:

1. dr Radmila Nastić, redovni profesor, Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu, uža naučna oblast Engleska književnost i kultura, predsednik;

2. dr Vesna Lopičić, redovni profesor, Filozofski fakultet u Nišu, uža naučna oblast Angloamerička književnost i kultura, član;

3. dr Marija Krivokapić, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Nikšiću, uža naučna oblast Engleska književnost, član.

Zahvaljujući na ukazanom poverenju, Komisija podnosi Nastavno-naučnom veću sledeći


Izveštaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje nastavnika za užu naučnu oblast Specifične književnosti – angloamerička književnost