Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima z izbor u zvanje za užu naučnu oblast Istorija i teorija filma i teatra

Izbori u zvanjaAkademija umjetnosti

Nastavno-umjetničko vijeće Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci predložilo je Senatu Univerziteta  raspisivanje Konkursa za izbor nastavnika za užu naučnu oblast Istorija i teorija filma i teatra na nastavnim predmetima  Istorija srpske drame i pozorišta 1-6, Istorija drame i pozorišta 1-4, Srpska književnost 20. vijeka 1-2, Metodologija izrade naučnog/umjetničkog rada, Srednji vijek i školsko pozorište i Savremena srpska drama.  Senat Univerziteta u Banjoj Luci je prihvatio prijedlog i donio odluku da se raspiše Konkurs za izbor na užu naučnu oblast Istorija i teorija filma i teatra.
Nastavno-umjetničko vijeće Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci je na sjednici održanoj 28.11. 2012. godine imenovao Komisiju u sljedećem sastavu:
1. Dr Nebojša Romčević, redovni profesor, uža naučna oblast Istorija i teorija filma i teatra, Fakultet dramskih umetnosti Beograd, predsednik,
2. Dr Vesna Krčmar, vanredni profesor, uža naučna oblast Istorija i teorija filma i teatra, Akademija umetnosti Univerzitet u Novom Sadu, član,
3. Dr Zoran Đerić, vanredni profesor, uža naučna oblast Istorija i teorija filma i teatra, Akademija umjetnosti Banja Luka, član Na raspisani Konkurs Univerziteta u Banjoj Luci objavljen 31.10.2012. godine u listu "Glas Srpske" za izbor u nastavničko zvanje na užu naučnu oblast Istorija i teorija filma i teatra prijavio se jedan kandidat.

Nakon uvida u sve elemente sadržane u konkursnom materijalu navedenog kandidata, koji su relevantni za izbor, Komisija Senatu, kao i Nastavno-umjetničkom vijeću Akademije umjetnosti, podnosi sljedeći

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima z izbor u zvanje za užu naučnu oblast Istorija i teorija filma i teatra Luka Kecman