Navigacija
Viber X logo

Druga naučno-stručna konferencija JPD- PGT- 2013 "Jahorinski poslovni dani: Preduzetništva, Gastronomije i Turzima (JPD- PGT- 2013)"

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Druga naučno-stručna konferencija u organizaciji Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Centra za inovativnost i preduzetništvo Univerziteta u Zenici, na temu:

"Jahorinski poslovni dani: Preduzetništva, Gastronomije i Turzima (JPD- PGT- 2013)"

održaće se u periodu 5-9. mart 2013.godine na Jahorini.

Detaljnije informacije o Konferenciji u prilogu.

Program konferencije

Rok za slanje radova je 1. februar 2013. godine


Organizaconi odbor JPD-PGT-2013