Navigacija
Viber X logo

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Arhitektonsko projektovanje

Izbori u zvanjaArhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Arhitektonsko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci broj 14/3.1393/12 od 28.11.2012. godine, obrazovana je Komisija za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor u akademsko zvanje saradnika za užu naučnu oblast Arhitektonsko projektovanje, u sastavu:
1. Dr Milenko Stanković, redovni profesor, Arhitektonsko-građevinski fakultet Banja Luka, uža naučna oblast Arhitektonsko projektovanje - predsjednik komisije;
2. Dr Milena Stavrić, vanredni profesor, Tehnički fakultet Grac, Austrija, uža naučna oblast Arhitektonsko projektovanje - član komisije;
3. Dr Nikola Cekić, redovni profesor, Građevinsko-arhitektonski fakultet Niš, uža naučna oblast Arhitektonsko projektovanje - član komisije;

Komisija je nakon razmatranja konkursnog materijala, Nastavno-naučnom vijeću Arhitektonsko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci podnijela na dalji postupak sljedeći:

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Arhitektonsko projektovanje Dragana Stokić, Maja Ilić i Ognjen Šukalo