Navigacija
Viber X logo

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Medicinska mikrobiologija

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Nastavno-naučnom vijeću Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci
Senatu Univerziteta u Banjaluci

Na osnovu člana 52. i 138. Statuta Univerziteta u Banjaluci, te člana 4. i 5. Pravilnika o postupku i uslovima izbora akademskog osoblja Univerziteta u Banjaluci Nastavno- naučno vijeće Medicinskog fakulteta na sjednici održanoj 10. decembra 2012. godine je donijelo odluku br.18-3-924/2012. kojom je formirana Komisija za pisanje izvještaja za izbor u zvanje saradnika za užu naučnu oblast Medicinska mikrobiologija, u sastavu:
1. Dr Lazar Ranin, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, uža naučna oblast: Medicinska mikrobiologija; predsjednik
2. Dr Tanja Jovanović, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, uža naučna oblast: Medicinska mikrobiologija; član
3. Dr Miroslav Petković, vanredni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci, uža naučna oblast: Medicinska mikrobiologija; član Na raspisani Konkurs Univerziteta u Banjaluci, objavljenog 05. decembra 2012. godine u dnevnom listu “Glas Srpske” za izbor saradnika za užu naučnu oblast Mikrobiologija i imunologija prijavila su se 2 kandidata. Nakon detaljnog pregleda podnesene dokumentacije od strane prijavljenih kandidata, Komisija podnosi Naučno-nastavnom vijeću Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci i Senatu Univerziteta u Banjaluci sljedeći

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Medicinska mikrobiologija Aleksandra Šmitran